worldmusic

Ľudová hudba a worldmusic na Slovensku

V minulosti mala ľudová hudba na Slovensku silnú etnosignifikantnú úlohu. Dedinská kultúra nahrádzala kultúru profesionálnu a folklór ovplyvňoval všetky druhy umenia.Celý článok...