NOVÝ POPULÁR

ČASOPIS PRE TÝCH,
KTORÝM HUDBA ŽIVOT SPRÍJEMŇUJE, ALE NENAHRÁDZA

FORMÁTY INZERCIE

Zrkadlo • sadzobný obrazec
Spadavka • + 3 mm na každú stranu
Stacks Image 196

CENNÍK
Štandardná inzercia • Strany vo vnútri časopisu
1/1 - A4 (zrkadlo)
1/1 - A4 (spadavka)

1/2 - šírka (zrkadlo)
1/2 - šírka (spadavka)
1/2 - výška (zrkadlo)
1/2 - výška (spadavka)

1/3 - šírka (zrkadlo)
1/3 - šírka (spadavka)
1/3 - výška (zrkadlo)
1/3 - výška (spadavka)

1/4 - šírka (zrkadlo)
1/4 - šírka (spadavka)
1/4 - výška (zrkadlo)
1/4 - výška (spadavka)

1/6 - výška (zrkadlo)
1/6 - výška (spadavka)

1/3 štvorec (zrkadlo)

Logo v záhlaví strany

700 €
700 €

500 €
500 €
500 €
500 €

400 €
400 €
400 €
400 €

300 €
300 €
300 €
300 €

200 €
200 €

150 €

80 €

178 x 259 mm
210 x 297 mm

178 x 129 mm
210 x 148 mm
89 x 259 mm
105 x 297 mm

178 x 86 mm
210 x 100 mm
59 x 259 mm
70 x 297 mm

178 x 65 mm
210 x 74 mm
89 x 129 mm
105 x 148 mm

59 x 129 mm
70 x 148 mm

59x59 mm

Štandardná inzercia • Vnútorná dvojstrana
2/1 - A3 na šírku alebo na výšku

1 200 €

420 x 297 mm

Obálkové strany
2. strana obálky
3. strana obálky
4. strana obálky

1 100 €
1 000 €
1 200 €

210 x 297 mm
210 x 297 mm
210 x 297 mm

Plagát - vnútorná dvojstrana, stred
2/1 - A3 na šírku alebo na výšku

2 500 €

420 x 297 mm


Okrem grafických, plošných inzerátov sú možné aj ďalšie formy:
  • malý, textový inzerát
  • „vkladačka“ (tlačový materiál alebo CD/DVD nosič)
  • PR článok
  • reklamná vzorka tovaru
Inzerent môže dodať hotovú reklamu (podľa špecifikácie) alebo podklady na výrobu inzerátu na DTP pracovisku vydavateľa časopisu.

Technické požiadavky pre dodanú inzerciu

Formát: PDF, TIFF, PSD
Rozlíšenie: min. 300 dpi
Médium: CD-Rom, USB flash
e-mail (do 10 MB), FTP upload
Príloha: nátlačok alebo JPG náhľad
Termín dodania reklamy bude dohodnutý individuálne.

Tlačový podklad dodanej inzercie nesmie obsahovať objekty v modeli RGB a musí byť dodaný v súlade s uvedenými technickými podmienkami. V opačnom prípade je za výslednú kvalitu v tlači zodpovedný zadávateľ inzercie.

Podklady na výrobu inzercie
  • Texty vo formáte DOC alebo TXT
  • Obrazové podklady na nosiči vo formátoch TIFF, EPS, PDF, AI, min. rozlíšenie 300 dpi alebo odrazové predlohy (fotografie, obrázky) v dostatočnej kvalite na skenovanie.
  • Cena za výrobu inzerátu sa dojednáva individuálne, podľa náročnosti.
  • Cena plošnej inzercie je stanovená podľa cenníka.
  • Vo výnimočných prípadoch môže byť dohodnutá bártrová forma protihodnoty za uverejnenú inzerciu (tovar, služby alebo reklama).