ZVUKOVÉ UKÁŽKY • TC Helicon Voicetone Singles

rewind
Stacks Image 464
Adaptive tone & Dynamics T1


Stacks Image 465
Doubling & Detune D1


Stacks Image 466
Hard tune & Correction C1


Stacks Image 467
Vocal Tuned Reverb R1


Zvukové ukážky nahrala a naspievala Silvia Gieciová, zaznamenal Marian Jaslovský, ktorý proces nahrávania popisuje: "Na začiatku každej ukážky je úplne čistý hlas, naskôr sme prepínali rôzne funkcie. Na úpravu hlasu nebol použitý žiaden iný hardvérový alebo sofvérový prostriedok."

Stacks Image 1139
>>> Zvukové ukážky
Stacks Image 1140
>>> Partneri
>>> Odkazy
Stacks Image 1141
>>> Aktuality