Art Cafe Banská Štiavnica

Na Akademickej ulici v centre Banskej Štiavnice stojí starý, štyristoročný banícky domček. Vpravo susedí s penziónom Matej, naproti je kostol Nanebovzatia Panny Márie. Keď vyjdete a vstúpite dnu, uvidíte staré kachle, na strope fresky a na podlahe farebnú dlažbu. Ste v kaviarni Artcafe, no máte pocit, že ste sa dostali ku niekomu do obývačky...Celý článok...