ROBO ROTH

Klamanie telom
Azyl Music
3stars

roth

V pätici titulov vydaných v jednom vrhu vo vydavateľstve Azyl figuruje aj ďalší spievajúci herec. Debut Roba Rotha tak chtiac-nechtiac vyvoláva paralely s Danom Heribanom. Nielen pre kombináciu herec-spevák, ale aj pre žánrovo a štýlovo podobnú výpoveď. Striedme akustické aranžmány nechávajúce vyniknúť melódiu s nezanedbateľnou textovou zložkou nadväzujú na filipovsko-ursinyovský odkaz. Silnou stránkou albumu je Rothovo nasadenie a interpretačná presvedčivosť. Zdá sa však, že v porovnaní s Danom Heribanom piesne nemajú takú osobnostnú hĺbku. To je ale dané hlavne tým, že Robo Roth si piesne neskladal sám, ale pochádzajú väčšinou z pera Marcela Buntaja (hudba), Maroša Hečka, Ruda Rusiňáka (texty). Album nahrala muzikantská zostava Buntaj – Hečko – Gašpar – Hasák, čiže takmer totožní muzikanti ako Home Made Mutant, napriek tomu nie sú pesničky zameniteľné s ich materskou formáciou. Na Rothov album si asi ušetrili o niečo optimistickejšie pesničky. Platňa pôsobí pomerne pestro, na druhej strane nepôsobí ako celistvý album, ale ako kolekcia pesničiek.

Peter Cagáň